HAPO TechnikHAPO Technik

Menu

Projektování

Projekce VZT

 • systémy nuceného větrání pomocí vzduchotechnických jednotek s rekuperací tepla
 • odvody znečištěného vzduchu pomocí vzduchotechniky pro veškerý průmysl
 • systémy větrání kuchyní, restaurací
 • řešení VZT pro školy a školky, obytné budovy, office
 • systémy větrání chráněných únikových cest
 • systémy větrání garáží
 • systémy havarijního větrání
Mám zájem

Projekce ZTI (zdravotně technická instalace)

 • projekty rozvodů teplé a studené vody
 • vodovodní přípojky
 • kanalizace
 • dešťová kanalizace
 • požární vodovod
Mám zájem

Projekty vytápění

 • projekty a návrhy topných zdrojů (tepelná čerpadla, automatické kotle)
 • projekty teplovodních soustav
 • projekty podlahového vytápění
 • projekty stropního a stěnového vytápění
Mám zájem

Projekty chlazení:

 • projekty klimatizačních zařízení

 

A to vše ve všech fázích projektu:

 • studie, projektová zadání formou konzultace s uživatelem, provozovatelem s cílem nabídnout optimální řešení ve vztahu k provozním a investičním nákladům
 • dokumentace pro stavební povolení
 • vypracování výkazu výměr
 • hluková studie
 • projekt pro výběr zhotovitele
 • prováděcí dokumentace
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • pomoc s vyřízením dotace v programu Nová zelená Úsporám, Kotlíkové dotace

Mám zájem
#
Kontakt

HAPO technik s.r.o.
Tělovýchovná 1076, 155 00 Praha 5 – Řeporyje
Fügnerova 975, 388 01 Blatná

Tel: +420 383 422 976
E-mail: info@hapotechnik.cz