HAPO TechnikHAPO Technik

Menu

Zásady zpracování osobních údajů

Kdo jsme 

Provozovatelem webu www.hapotechnik.cz je společnost HAPO technik s.r.o., IČ: 08917957 (dále též my, náš) – identifikační a kontaktní údaje uvádíme na https://www.hapotechnik.cz/#kontakt. Jako správce osobních údajů provádíme jejich zpracování s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak Obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Jaké údaje zpracováváme 

Jako návštěvník webových stránek nám nemusíte poskytovat žádné osobní údaje. Prostřednictvím webu však mohou být shromažďovány osobní údaje, vč. IP adresy, navštívených stránek a souborů cookies – toto řídíte nastavením svého prohlížeče. 

Pokud prostřednictvím webu nebo nebo jiných komunikačních kanálů požádáte o bližší informace o zboží nebo službách, budeme související osobní údaje zpracovávat za účelem plnění požadavku či smlouvy: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a případně další údaje. Kromě zpracování nutného k plnění smlouvy může dojít ke zpracování v oprávněném zájmu ochrany našich právních nároků a v oprávněném zájmu provozování obchodní činnosti. 

V případě obchodní transakce dochází ke zpracování osobních údajů, které od nás vyžadují předpisy související s vedením účetnictví a provozem naší společnosti. Doba uložení je dána zákonem a oprávněným zájmem ochrany našich právních nároků. 

Při marketingu našich služeb a zboží považujeme za náš oprávněný zájem opětovné kontaktování osob, které projevily zájem o námi poskytované služby či zboží. Zpracováváme proto vaše jméno, e-mailovou adresu, telefon, zájmy, příp. název zaměstnavatele. O tématických nabídkách vás budeme informovat příležitostně, maximálně však po dobu 5 let od posledního požadavku. Z marketingového seznamu vás na vyžádání obratem vymažeme. 

Tyto webové stránky ani naše služby nejsou určeny mládeži, a proto osobní údaje osob mladších 16 let nezpracováváme. 

Kdo má k údajům přístup 

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, avšak pouze v nezbytném rozsahu a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

Vedle toho jsou osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování údajů naší společnosti, případně jim mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem. Mimo jiné sem patří poskytovatelé účetních, daňových a mzdových služeb, advokátní kancelář, poskytovatelé online systémů, dodavatelé a správci serverové infrastruktury a reklamních systémů. 

Vaše osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného zpracování, ani nejsou předávány do zemí mimo EHP. 

Jaká máte práva? 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte řadu práv. Uplatnit je můžete elektronicky, písemně či osobně na kontaktech uvedených na  https://www.hapotechnik.cz/#kontakt

● Máte právo na přehled osobních údajů, které o vás konkrétně zpracováváme a proč. ● Máte právo na opravu, úpravu či doplnění osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. 

● Máte právo vznést námitku, pokud se domníváte, že zpracováváme osobní údaje neoprávněně nebo nezákonným způsobem. 

● Máte právo na přenositelnost osobních údajů, které jste nám poskytli. Ve strojově čitelné podobě vám je zašleme do 30 dní. 

● Máte právo na výmaz osobních údajů (být zapomenut), které se týká všech údajů kromě těch, jež musíme zpracovávat dle zákonných povinností a v situacích, kdy náš oprávněný zájem převyšuje ten váš. 

● Máte právo vznést stížnost na naše zpracování osobních údajů – tu směřujte Úřadu na ochranu osobních údajů. 

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vydávají na dobu neurčitou a nabývají účinnosti dne 1. 3. 2020. Aktuální znění je vždy uveřejněno na těchto webových stránkách a dostupné je rovněž v sídle společnosti.

Kontakt

HAPO technik s.r.o.
Tělovýchovná 1076, 155 00 Praha 5 – Řeporyje
Fügnerova 975, 388 01 Blatná

Tel: +420 383 422 976
E-mail: info@hapotechnik.cz